Infopunt Grote Zeilvaart
Infopunt Grote Zeilvaart
Over Infopunt Grote Zeilvaart

Dit is een particulier initiatief van Ton van Schoonhoven uit Haarlem. In de loop der tijd heb ik me heel wat kennis over zeilscheepvaart, zeilschepen en hun tuigages, evenals hun ontwikkeling en geschiedenis eigen gemaakt. Mijn motto is: Ik weet dan wel niet alles, maar wát ik weet wil ik graag delen met anderen. Een bezoek aan het infopunt is mogelijk na telefonische afpraak. Meer achtergrondinformatie bij historie.

Vanaf augustus 2007 is het boek

verkrijgbaar. Niet alleen worden door u en mij gebruikte 'zeemansuitdrukkingen' verklaard, middels een aantal anekdotes krijgt u een aardig beeld van het zeemansleven en de omstandigheden waaronder de zeeman leefde en werkte. Het boek is via deze website te bestellen. Kijk voor meer informatie ook bij zeemanstaal.
Een lezing met lichtbeelden op basis van mijn boek behoort tot de mogelijkheden.
Achtergrond

Boeken als 'Scheepsjongens van Bontekoe' hebben mij vroeger doen dagdromen van varen op de zeilschepen van voorheen. Die dromen bleken een voedingsbodem voor een aantal aktiviteiten. De belangrijkste daarvan zijn wel het ontwerpen van een eigen vierkant getuigd zeilschip, het bouwen van een model ervan en het samenstellen van een boek over zeemanstaal. Meer informatie bij historie.

Bibliotheek

Het uitbouwen van de interesse voor en de kennis van zeilschepen en zeilscheepvaart gaat niet zonder boekwerken. Ze zijn voor mij belangrijk geweest bij het ontwerp en de bouw van een scheepsmodel. Ook waren zij de aanzet tot het samenstellen van een boek over zeemanstaal. Op het 'Infopunt Grote Zeilvaart' is een kleine maritieme bibliotheek aanwezig.

Zeemanstaal

Als je met de zeilscheepvaart van vroeger bezig bent, krijg je onvermijdelijk te maken met zeemanstaal. De Nederlandse taal kent talrijke woorden, uitdrukkingen en gezegden die in verband gebracht kunnen worden met de zeemanstaal. Die 'zeemanstaal' is ingeburgerd en iedereen gebruikt 'zeemanstaal' zonder daar erg in te hebben. Kijk voor meer informatie bij zeemanstaal.

Pers

Voor geinteresseerden heb ik enkele artikelen opgenomen die inzicht geven in de manier waarop ik bezig ben geweest met de zeilscheepvaart en met name hoe ik tot het ontwerpen en bouwen van een model van een vierkant getuigd zeilschip ben gekomen. Lees meer bij pers. Hier zijn ook artikelen en recensies opgenomen n.a.v. het verschijnen van mijn boek 'Zeemanstaal' spreken we allemaal.

bottom

2021© Infopunt Grote Zeilvaart, Alle rechten voorbehouden.